Antalet elbilar fördubblades under 2021

I slutet av 2021 fanns det 110 177 elbilar i trafik i Sverige. Jämfört med ett år tidigare så har antalet elbilar ökat med 98 procent. Ökningstakten är stor i alla län, den största ökningen noteras i Örebro län där elbilarna ökade med 127 procent på ett år. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

– Antalet elbilar ökar kraftigt och för tredje året i rad ser vi en fördubbling av antalet elbilar i trafik. Andelen elbilar uppgick till 18 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar under 2021, mot 9 procent under 2020. Vid sidan av elbilarna så ser vi även en fortsatt ökning av laddhybrider och elhybrider, säger Jonas Ingman statistiker på Trafikanalys.

Var tredje elbil i landet finns registrerad i Stockholms län, totalt 36 721 elbilar. Därmed är 4 procent av alla personbilar i trafik i Stockholms län elbilar. Lägst andel har Norrbottens län, där elbilarna utgör 1 procent av personbilarna. Samtidigt var ökningstakten av elbilar under 2021 betydligt högre i Norrbottens län jämfört med Stockholms län.

De bilar som enbart drivs med bensin minskade mest i antal under 2021 (-3 procent) men utgör fortfarande en majoritet, 52 procent, av alla personbilar i trafik.

Under 2021 nyregistrerades 314 313 personbilar, en ökning med 4 procent jämfört med året innan. Trots ökningen så nyregistreras färre personbilar än innan pandemin. Under åren 2015 till 2019 nyregistrerades i genomsnitt cirka 375 000 personbilar per år.

Antalet husbilar fortsätter att öka. Vid årsskiftet fanns 114 608 husbilar, 6 procent fler jämfört med året före. Under de senaste tio åren har antalet husbilar ökat med i genomsnitt drygt 5 000 per år. Även antalet husvagnar ökade, men i en betydligt lägre takt än husbilarna (0,3 procent). I slutet av 2021 fanns 286 784 husvagnar.*

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik Fordon i län och kommuner 2021. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys.

 

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Källa för nyheter om elbilar: trafa